Veckans Citat

"If your horse says no, you either asked the wrong question, or asked the question wrong."
Pat Parelli

Om Ledarskap

"Horses are not only prey animals, they are also herd animals. They like strong, clear leadership and knowing who to follow. If you assume leadership in a trustworthy way, the horse will want to follow you and do as you ask. That is its nature."
Pat Parelli

Att etablera ledarskap


Ledarskap

För att en flock ska fungera på ett bra sätt måste det finnas en bra ledare. Om ledarskapet är bra och det finns en tydlig rangordning så blir det väldigt lite konflikter i flocken. Hästarna känner sig trygga och behöver inte hävda sig eller försvara sin plats. Om ledarskapet är dåligt blir det oro i flocken, rangordningen blir otydlig och det blir konkurrens och konflikter.

Hästen är beroende av ett fungerande ledarskap hela tiden. Det är så det fungerar, helt enkelt, oavsett om det är i hagen, i stallet eller på träning/tävling. Om inte jag ser till att visa hästen att jag är ledare så kommer hästen istället att se till att bli min ledare. För ledarskapet är så viktigt och så självklart för hästen att hästen kommer att se till att det finns en ledare i alla situationer. Antingen är det du eller också är det hästen.

All slags ledarskap består av tre delar som alla tre är lika viktiga och måste finnas för att ledarskapet ska fungera:

 1. Dominans som är något man kräver
 2. Respekt som är något man förtjänar
 3. Förtroende som är något man erbjuds

Dominans är någonting självklart för hästen. För de flesta hästar tar det inte längre tid än tio minuter att göra upp om rangordningen. Du visar hästen att du kräver att få dominera genom att ta initiativet. Rent praktiskt gör du göra det genom att få hästen att flytta sig för dig när du ber om det. Precis så gör hästarna mot varandra i flocken också: den som går undan visar sig underlägsen.
När du fått det att fungera är ledarskapet etablerat och i fortsättningen räcker det i vanliga fall med att du är tydlig och konsekvent för att upprätthålla rangordningen.

Respekt är istället något som kan ta lång tid och som måste vara ömsesidig. För att bli respekterad krävs att man är uppmärksam, konsekvent och att man visar intresse för det man gör. Det här är något som hela tiden måste finnas i relationen med hästen för att byggas upp och bibehållas. Respekt kan inte bygga på rädsla.

Förtroende är den allra svåraste delen i ledarskapet och också den som tar längst tid. Förtroende kräver ömsesidig respekt och att man har lärt sig att lita på varandra. Hästen måste känna sig helt trygg med dig som ledare och lita på att du tar bra beslut. Du får förstås inte vara rädd för din häst men du kan inte heller vara ointresserad eller oförstående för hästens behov och beteende.


Vill ni läsa mer sånt här?


Släng alla krubbitarremmar!!!

Idag har det börjat en debatt om krubbitning på flera bloggar. Tyvärr finns det fruktansvärt mycket missuppfattningar och myter om krubbitning o andra stereotypa beteendestörningar hos häst. Det visar sig tydligt även i de här bloggdiskussionerna, där åsikterna går vitt isär och en del påståenden är direkt felaktiga.

Jag är väldigt intresserad av de här sk ovanorna hos hästar och vill gärna dela med mig av mina tankar och erfarenheter, men även om vad forskningen på det här området anser.
Ska försöka fatta mig kort, lr iaf relativt kort... ;)


Vad är stereotypa beteendestörningar?
De vanligaste stereotypa beteendestörningar man brukar prata om är krubbitning, luftsnappning/luftslukning, vävning/boxvandring och HSS (huvudskakning). I alla former handlar det om ett meningslöst, onormalt beteende som hästen upprepar likadant om och om igen, en stor del av dygnet. Hästen kan helt enkelt inte låta bli.


Vilka är orsakerna?
Det finns några tydliga faktorer som kan orsaka stereotypa beteendestörningar:

 • Ärftlighet
 • Dålig stallmiljö
 • Utfodringsrutiner
 • Stress och frustration
 • Smärta
 • Magsår
 • Kraftig fysisk ansträngning

Hästen har alltså utvecklat ett slags tvångsbeteende pga påfrestande, störande saker som händer runt omkring den som gör att den mår dåligt. Om vi försöker hindra hästen från att utföra sitt stereotypa beteende kommer den må ännu sämre. En krubbitarrem gör att hästen blir ännu mer frustrerad eftersom det gör ont!

Vad kan man göra åt det?
Alla stereotypier är kroniska. När en häst väl har utvecklat ett stereotypt beteende så kan man inte få bort det. Men man kan göra mycket i hästens vardag för att förbättra den! Några exempel:

 • Fasta rutiner
 • Fasta utfodringstider
 • Förlänga ättiden
 • Liten flock där hästen trivs
 • Undvika att ändra i flocken
 • Aldrig låta hästen vara ensam
 • Hålla hästen i bra kondition
 • Undvika alltför kraftig ansträngning
 • Se till att hästen inte har ont eller får magsår
 • Undvika stora förändringar i hästens liv
 • Underlätta för hästen att utföra sin ovana! Annars mår den ännu sämre!

Ta död på myterna!
Det finns faktiskt en hel del forskning på området och forskarna är eniga!

 1. Det är inte sant att krubbitning o luftsnappning orsakar kolik!
 2. Det är inte sant att krubbitare o luftsnappare sväljer luft! Det rapande ljudet som man hör är när luften vänder i strupen på hästen.
 3. Det är inte sant att hästen mår bättre när man sätter på en krubbitarrem!
 4. Det är inte sant att vävning orsakar senskador och förslitningsskador på benen!
 5. Det är inte sant att krubbitning, vävning eller andra stereotypa beteenden kan smitta! Fundera istället på stallmiljö o övr rutiner om fler i samma stall utvecklar liknande ovanor!
 6. Det är inte sant att boxvila orsakar eller förvärrar stereotypa beteenden! Däremot ska hästen alltid ha sällskap!

bloglovin


RSS 2.0